sympozium přední kopanina


sympozium přední kopanina / 2002

sympozium v roce 2002 bylo poznamenáno ničivou povodní, která zasáhla prahu a rozdělila ji na dvě části, často se někteří z nás nemohli dostat buď do lomu a nebo z lomu do domu

sympozium přední kopanina 2002
Predni kopanina