Barvy podzimu


Barvy podzimu
tiskařská raznice, barvy (35x20 cm) / 2003
obrazy