Kajuraho


Kajuraho / 2005

staleté chrámy proslavené svými erotickými sochami

indie 2005/6
indie