Deoprayag


Deoprayag / 2005

svaté místo, kde se slévají 2 řeky v jednu - a začínají se jmenovat Ganga

indie 2005/6
indie